• ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่โครงการ
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระบบโทรมาตรในพื้นที่โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล


สัญญาณขัดข้อง
สัญญาณปกติ
ระดับวิกฤต
ระดับเตือนภัย
น้ำในอ่างฯ
วันที่ 03/11/2022 10:00
ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
ปริมาณน้ำในเขื่อน
ล้าน.ลบ.ม.
คิดเป็น %
109.967 222.225 99.21%

ปริมาณน้ำและการระบายน้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล

ระบบโทรมาตรในพื้นที่

ลำดับ ชื่อสถานี จังหวัด ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
อัตราการไหล
ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร
วันที่ เวลา
1 NY.4 คลองสมอปูน นครนายก 375.700 - 0.000 07/12/2022 02:00
2 เขื่อนขุนด่านปราการชล นครนายก 109.967 - - 03/11/2022 10:00
3 ท้ายเขื่อนส่งน้ำ นครนายก 24.417 0.13 - 07/12/2022 02:15
4 สถานีนางรอง นครนายก 23.461 0.60 0.000 07/12/2022 02:30
5 สถานีวังตะไคร้ นครนายก 26.976 7.80 0.000 07/12/2022 02:30
6 คลองลำพุงแห้ง นครนายก 28.155 - 0.000 07/12/2022 02:15
7 สถานีสาริกา นครนายก 15.069 - 0.000 07/12/2022 02:30
8 ท่าชัย นครนายก 10.100 - 0.000 07/12/2022 02:15
9 วังยาว นครนายก 4.675 - - 07/12/2022 02:15
10 คลองขนุน นครนายก 9.447 - 0.000 07/12/2022 02:15
11 คลองสีเสียด ด้านท้ายน้ำ นครนายก 7.212 - 0.000 07/12/2022 02:15
12 NY.1B แม่น้ำนครนายก บ้านเขานางบวช นครนายก 3.947 - - 07/12/2022 02:15
13 คลองขุนแก้ว นครนายก 20.588 - 0.000 07/12/2022 02:15
14 สะพานเลี่ยงเมือง นครนายก 3.462 - - 07/12/2022 02:15
15 NY.7 แม่น้ำนครนายก (หลังจวนผู้ว่าฯ) นครนายก 3.863 - 0.000 07/12/2022 01:45
16 วัดนางหงษ์ นครนายก 3.348 - - 07/12/2022 02:15
17 NY.3 คลองบ้านนาตอนล่าง บ้านป่าขะ นครนายก 4.019 - - 07/12/2022 02:15

ระบบโทรมาตรคลองส่งน้ำ

ลำดับ ชื่อสถานี ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
ความเร็วน้ำ
ม./วินาที
อัตราการไหล
ลบ.ม./วินาที
พื้นที่หน้าตัด
ตร.ม.
ระยะบานประตู
เมตร
วันที่ เวลา
1 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม. +0.090 33.42 - - - - 07/12/2022 02:15
2 อาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.0+970 32.03 0.36 1.80 6.70 0.43 07/12/2022 02:15
3 อาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.1+830 30.38 0.47 3.40 7.40 0.44 07/12/2022 02:15
4 อาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.4+896 28.82 0.71 1.00 1.95 0.47 07/12/2022 02:15
5 อาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.6+745 26.51 0.50 1.40 5.00 0.53 07/12/2022 02:15
6 อาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.8+550 25.42 0.77 1.90 2.70 0.94 07/12/2022 02:15
7 อาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.11+740 13.49 0.78 1.10 1.07 0.35 07/12/2022 02:15

ระบบโทรมาตรอาคารบังคับน้ำ (ปตร. รอบนอก)

ลำดับ ชื่อสถานี ระดับน้ำเหนือน้ำ
ม. (รทก.)
ระดับน้ำท้ายน้ำ
ม. (รทก.)
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร
ระยะบานประตู
เมตร
วันที่ เวลา
1 ปตร.คลองขนุน 6.960 6.920 - 1.94 07/12/2022 02:15
2 ปตร.คลองสีเสียด1 10.600 9.530 - -0.90 07/12/2022 02:30
3 ปตร.คลองสีเสียด2 12.980 12.060 - -0.90 07/12/2022 02:30
4 ปตร.คลองสีเสียด3 17.990 17.160 - -0.90 07/12/2022 02:30
5 ปตร.ท่าซุง 7.590 7.570 - -0.90 07/12/2022 02:30
6 ปตร.โครกกรวด 8.790 6.850 - -3.74 07/12/2022 02:30

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม