• ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่โครงการ
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระบบโทรมาตรในพื้นที่โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล


สัญญาณขัดข้อง
สัญญาณปกติ
ระดับวิกฤต
ระดับเตือนภัย
น้ำในอ่างฯ
วันที่ 28/01/2022 08:00
ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
ปริมาณน้ำในเขื่อน
ล้าน.ลบ.ม.
คิดเป็น %
96.511 159.925 71.39%

ปริมาณน้ำและการระบายน้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล

ระบบโทรมาตรในพื้นที่

ลำดับ ชื่อสถานี จังหวัด ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
อัตราการไหล
ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร
วันที่ เวลา
1 เขื่อนขุนด่านปราการชล 96.511 - - 28/01/2022 08:00
2 สถานีนางรอง นครนายก 23.360 - 0.000 29/01/2022 04:15
3 สถานีวังตะไคร้ นครนายก 27.016 8.30 0.000 29/01/2022 04:30
4 สถานีสาริกา นครนายก 15.069 - 0.000 29/01/2022 04:30
5 คลองสีเสียด ด้านท้ายน้ำ นครนายก 0.506 - 0.000 29/01/2022 04:00
6 คลองขุนแก้ว นครนายก 6.954 - 0.000 29/01/2022 04:00
7 คลองลำพุงแห้ง นครนายก 27.885 - 0.000 29/01/2022 04:00
8 คลองขนุน นครนายก 9.459 - 0.000 29/01/2022 04:00
9 NY.1B แม่น้ำนครนายก บ้านเขานางบวช นครนายก 4.452 - - 29/01/2022 04:15
10 NY.7 แม่น้ำนครนายก (หลังจวนผู้ว่าฯ) นครนายก 4.379 - 0.000 29/01/2022 04:15
11 สะพานเลี่ยงเมือง นครนายก 4.005 - - 29/01/2022 03:30
12 วังยาว นครนายก 4.929 - - 29/01/2022 03:45
13 วัดนางหงษ์ นครนายก 3.750 - - 29/01/2022 03:45
14 ท้ายเขื่อนส่งน้ำ นครนายก 0.525 10.79 - 29/01/2022 03:30
15 NY.3 คลองบ้านนาตอนล่าง บ้านป่าขะ นครนายก 3.497 - - 29/01/2022 04:15
16 คลองสมอปูน นครนายก 375.690 - 0.000 29/01/2022 04:00

ระบบโทรมาตรคลองส่งน้ำ

ลำดับ ชื่อสถานี ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
ความเร็วน้ำ
ม./วินาที
อัตราการไหล
ลบ.ม./วินาที
พื้นที่หน้าตัด
ตร.ม.
ระยะบานประตู
เมตร
วันที่ เวลา
1 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม. +0.090 33.29 - - - - 29/01/2022 03:45
2 อาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.0+970 32.16 0.31 1.70 7.68 0.40 29/01/2022 04:00
3 อาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.1+830 30.28 0.40 2.30 6.60 0.39 29/01/2022 04:15
4 อาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.4+896 29.08 0.65 1.80 3.33 0.42 29/01/2022 04:15
5 อาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.6+745 26.45 0.38 0.90 4.63 0.50 29/01/2022 04:00
6 อาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.8+550 25.39 0.62 2.57 1.40 0.37 29/01/2022 04:00
7 อาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.11+980 13.77 0.40 0.90 2.22 0.30 29/01/2022 04:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม