• ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่โครงการ
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระบบโทรมาตรในพื้นที่โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล


สัญญาณขัดข้อง
สัญญาณปกติ
ระดับวิกฤต
ระดับเตือนภัย
น้ำในอ่างฯ
วันที่ 03/10/2023 00:00
ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
ปริมาณน้ำในเขื่อน
ล้าน.ลบ.ม.
คิดเป็น %
106.263 204.085 91.11%

ปริมาณน้ำและการระบายน้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล

ระบบโทรมาตรในพื้นที่

ลำดับ ชื่อสถานี จังหวัด ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
อัตราการไหล
ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร
วันที่ เวลา
1 NY.4 คลองสมอปูน นครนายก 376.600 - 0.000 03/10/2023 02:45
2 เขื่อนขุนด่านปราการชล นครนายก 106.263 - - 03/10/2023 00:00
3 ท้ายเขื่อนส่งน้ำ นครนายก 24.423 0.32 - 03/10/2023 03:00
4 สถานีนางรอง นครนายก 23.871 6.26 0.000 03/10/2023 03:15
5 สถานีวังตะไคร้ นครนายก 27.436 16.00 0.000 03/10/2023 03:00
6 คลองลำพุงแห้ง นครนายก 28.403 - 0.000 03/10/2023 02:45
7 สถานีสาริกา นครนายก 15.159 0.30 0.000 03/10/2023 03:00
8 ท่าชัย นครนายก 10.608 - 0.000 03/10/2023 02:45
9 คลองขนุน นครนายก 9.534 - 0.000 03/10/2023 02:45
10 คลองสีเสียด ด้านท้ายน้ำ นครนายก 7.221 - 0.000 03/10/2023 02:45
11 NY.1B แม่น้ำนครนายก บ้านเขานางบวช นครนายก 5.231 - - 03/10/2023 02:45
12 คลองขุนแก้ว นครนายก 20.590 - 0.000 03/10/2023 02:45
13 สะพานเลี่ยงเมือง นครนายก 4.314 - - 03/10/2023 03:00
14 NY.7 แม่น้ำนครนายก (หลังจวนผู้ว่าฯ) นครนายก 6.064 - 0.000 29/09/2023 09:15
15 วัดนางหงษ์ นครนายก 4.148 - - 03/10/2023 03:00
16 NY.3 คลองบ้านนาตอนล่าง บ้านป่าขะ นครนายก 4.182 - - 03/10/2023 02:45

ระบบโทรมาตรคลองส่งน้ำ

ลำดับ ชื่อสถานี ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
ความเร็วน้ำ
ม./วินาที
อัตราการไหล
ลบ.ม./วินาที
พื้นที่หน้าตัด
ตร.ม.
ระยะบานประตู
เมตร
วันที่ เวลา
1 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม. +0.090 33.37 - - - - 03/10/2023 03:00
2 อาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.0+970 32.06 0.30 1.50 6.93 0.13 03/10/2023 02:45
3 อาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.1+830 29.92 0.32 1.20 4.38 -0.02 03/10/2023 02:45
4 อาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.4+896 28.82 0.33 0.50 1.95 0.41 03/10/2023 03:00
5 อาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.6+745 25.93 0.00 0.00 1.99 0.29 03/10/2023 02:45
6 อาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.8+550 24.74 0.28 0.10 0.37 0.96 03/10/2023 02:45
7 อาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.11+740 13.03 0.00 0.00 0.00 -0.02 03/10/2023 02:45

ระบบโทรมาตรอาคารบังคับน้ำ (ปตร. รอบนอก)

ลำดับ ชื่อสถานี ระดับน้ำเหนือน้ำ
ม. (รทก.)
ระดับน้ำท้ายน้ำ
ม. (รทก.)
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร
ระยะบานประตู
เมตร
วันที่ เวลา
1 ปตร.คลองสีเสียด1 10.750 9.830 0.000 -0.90 03/10/2023 03:15
2 ปตร.คลองสีเสียด3 18.010 17.420 0.000 -25.10 03/10/2023 03:15
3 ปตร.ท่าซุง 7.900 7.850 0.000 -0.90 03/10/2023 03:15
4 ปตร.โครกกรวด 9.530 6.920 0.000 -3.74 03/10/2023 03:15
5 ปตร.สบกเขียว 2.530 2.280 0.000 0.90 03/10/2023 03:15
6 ปตร.บ้านน้อย 3.560 3.090 0.000 1.00 03/10/2023 03:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม