• ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่โครงการ
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระบบโทรมาตรในพื้นที่โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล


สัญญาณขัดข้อง
สัญญาณปกติ
ระดับวิกฤต
ระดับเตือนภัย
น้ำในอ่างฯ
วันที่ 06/05/2024 05:00
ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
ปริมาณน้ำในเขื่อน
ล้าน.ลบ.ม.
คิดเป็น %
63.040 48.039 21.45%

ปริมาณน้ำและการระบายน้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล

ระบบโทรมาตรในพื้นที่

ลำดับ ชื่อสถานี จังหวัด ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
อัตราการไหล
ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร
วันที่ เวลา
1 NY.4 คลองสมอปูน นครนายก 375.700 - 0.000 19/06/2024 22:00
2 เขื่อนขุนด่านปราการชล นครนายก 63.040 - - 06/05/2024 05:00
3 ท้ายเขื่อนส่งน้ำ นครนายก 24.229 0.00 - 19/06/2024 11:45
4 สถานีนางรอง นครนายก 23.171 - 0.000 03/06/2024 12:00
5 สถานีวังตะไคร้ นครนายก 26.796 6.00 0.000 19/06/2024 22:45
6 คลองลำพุงแห้ง นครนายก 27.754 - 0.000 19/06/2024 22:30
7 สถานีสาริกา นครนายก 15.069 - 0.000 19/06/2024 22:45
8 ท่าชัย นครนายก 10.291 - 0.000 19/06/2024 22:30
9 คลองสีเสียด ด้านท้ายน้ำ นครนายก 7.221 - 0.000 19/06/2024 22:30
10 NY.1B แม่น้ำนครนายก บ้านเขานางบวช นครนายก 3.695 - - 19/06/2024 22:00
11 คลองขุนแก้ว นครนายก 10.483 - 0.000 19/06/2024 22:30
12 สะพานเลี่ยงเมือง นครนายก 2.721 - - 19/06/2024 22:30
13 NY.7 แม่น้ำนครนายก (หลังจวนผู้ว่าฯ) นครนายก 4.387 - 0.000 03/06/2024 04:00
14 วัดนางหงษ์ นครนายก 3.135 - - 19/06/2024 22:30
15 NY.3 คลองบ้านนาตอนล่าง บ้านป่าขะ นครนายก 2.696 - - 19/06/2024 22:00

ระบบโทรมาตรคลองส่งน้ำ

ลำดับ ชื่อสถานี ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
ความเร็วน้ำ
ม./วินาที
อัตราการไหล
ลบ.ม./วินาที
พื้นที่หน้าตัด
ตร.ม.
ระยะบานประตู
เมตร
วันที่ เวลา
1 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม. +0.090 33.14 - - - - 19/06/2024 22:30
2 อาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.0+970 32.05 0.00 0.00 6.85 0.15 19/06/2024 22:30
3 อาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.1+830 29.88 0.00 0.00 4.10 -0.11 19/06/2024 22:00
4 อาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.4+896 28.82 0.40 0.60 1.95 0.16 19/06/2024 22:30
5 อาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.6+745 25.70 0.35 0.20 1.11 0.56 19/06/2024 22:30
6 อาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.8+550 24.67 0.27 0.00 0.11 -0.02 19/06/2024 22:30
7 อาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.11+740 12.79 0.00 0.00 0.00 -0.02 19/06/2024 22:30

ระบบโทรมาตรอาคารบังคับน้ำ (ปตร. รอบนอก)

ลำดับ ชื่อสถานี ระดับน้ำเหนือน้ำ
ม. (รทก.)
ระดับน้ำท้ายน้ำ
ม. (รทก.)
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร
ระยะบานประตู 1
เมตร
ระยะบานประตู 2
เมตร
วันที่ เวลา
1 ปตร.คลองสีเสียด1 10.060 9.950 0.000 -0.90 - 19/06/2024 22:45
2 ปตร.คลองสีเสียด3 17.980 17.350 0.000 -25.10 - 31/10/2023 10:30
3 ปตร.ท่าซุง 7.570 7.520 0.000 -0.90 - 19/06/2024 22:45
4 ปตร.โครกกรวด 9.380 7.070 0.000 -3.74 - 12/03/2024 13:00
5 ปตร.สบกเขียว 1.810 1.950 0.000 0.50 - 19/06/2024 23:00
6 ปตร.บ้านน้อย 3.410 1.940 0.000 0.00 - 19/06/2024 22:45
7 ปตร.สันป่าตั้ง 1.780 1.570 0.000 -0.24 - 19/06/2024 22:45
8 ปตร.บ้านเขาน้อย 2.640 2.470 0.000 0.00 -0.03 19/06/2024 22:45
9 ปตร.โคกกระชาย (เหล่าเดิ่น) 0.570 0.020 0.000 0.00 - 19/06/2024 22:45
10 ปตร.โคกกระชาย (วัดโพธิ์ศรี) 2.610 2.650 0.000 0.69 - 19/06/2024 22:45
11 ปตร.ขุนแก้ว 2 1.810 0.530 0.000 -0.34 - 19/06/2024 22:45
12 ปตร.ขุนแก้ว 1 1.140 1.020 0.000 -0.34 - 19/06/2024 22:45

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม