• ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่โครงการ
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระบบโทรมาตรในพื้นที่โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล


สัญญาณขัดข้อง
สัญญาณปกติ
ระดับวิกฤต
ระดับเตือนภัย
น้ำในอ่างฯ
วันที่ 08/08/2022 10:00
ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
ปริมาณน้ำในเขื่อน
ล้าน.ลบ.ม.
คิดเป็น %
74.011 77.941 34.80%

ปริมาณน้ำและการระบายน้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล

ระบบโทรมาตรในพื้นที่

ลำดับ ชื่อสถานี จังหวัด ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
อัตราการไหล
ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร
วันที่ เวลา
1 NY.4 คลองสมอปูน นครนายก 377.330 - 2.000 08/08/2022 13:00
2 เขื่อนขุนด่านปราการชล นครนายก 74.011 - - 08/08/2022 10:00
3 ท้ายเขื่อนส่งน้ำ นครนายก 24.425 0.40 - 08/08/2022 12:45
4 สถานีนางรอง นครนายก 24.291 14.75 0.000 08/08/2022 13:15
5 สถานีวังตะไคร้ นครนายก 27.526 18.25 1.000 08/08/2022 13:15
6 คลองลำพุงแห้ง นครนายก 28.510 - 1.000 08/08/2022 13:00
7 สถานีสาริกา นครนายก 15.269 0.85 1.000 08/08/2022 13:15
8 ท่าชัย นครนายก 10.097 - 1.000 08/08/2022 13:00
9 วังยาว นครนายก 5.657 - - 08/08/2022 12:45
10 คลองขนุน นครนายก 10.046 - 0.000 08/08/2022 13:00
11 คลองสีเสียด ด้านท้ายน้ำ นครนายก 7.463 - 0.000 08/08/2022 13:00
12 NY.1B แม่น้ำนครนายก บ้านเขานางบวช นครนายก 5.405 - - 08/08/2022 13:00
13 คลองขุนแก้ว นครนายก 20.650 - 1.000 08/08/2022 13:00
14 สะพานเลี่ยงเมือง นครนายก 4.370 - - 08/08/2022 12:45
15 NY.7 แม่น้ำนครนายก (หลังจวนผู้ว่าฯ) นครนายก 4.637 - 1.000 08/08/2022 13:00
16 วัดนางหงษ์ นครนายก 3.985 - - 08/08/2022 12:45
17 NY.3 คลองบ้านนาตอนล่าง บ้านป่าขะ นครนายก 4.189 - - 08/08/2022 13:00

ระบบโทรมาตรคลองส่งน้ำ

ลำดับ ชื่อสถานี ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
ความเร็วน้ำ
ม./วินาที
อัตราการไหล
ลบ.ม./วินาที
พื้นที่หน้าตัด
ตร.ม.
ระยะบานประตู
เมตร
วันที่ เวลา
1 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม. +0.090 33.47 - - - - 08/08/2022 12:45
2 อาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.0+970 32.20 0.51 2.90 7.98 0.30 08/08/2022 13:00
3 อาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.1+830 30.42 0.57 4.50 7.72 0.40 08/08/2022 13:00
4 อาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.4+896 29.13 0.75 2.30 3.60 0.39 08/08/2022 13:15
5 อาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.6+745 26.53 0.54 1.60 5.12 0.48 08/08/2022 13:00
6 อาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.8+550 25.41 0.84 2.00 2.66 0.74 08/08/2022 13:00
7 อาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.11+740 13.83 0.60 1.40 2.50 0.19 08/08/2022 13:00

ระบบโทรมาตรอาคารบังคับน้ำ (ปตร. รอบนอก)

ลำดับ ชื่อสถานี ระดับน้ำเหนือน้ำ
ม. (รทก.)
ระดับน้ำท้ายน้ำ
ม. (รทก.)
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร
ระยะบานประตู
เมตร
วันที่ เวลา
1 ปตร.คลองขนุน 6.940 6.690 - 1.40 08/08/2022 13:15
2 ปตร.คลองสีเสียด1 2.120 0.940 - -0.90 08/08/2022 13:15
3 ปตร.คลองสีเสียด2 2.080 1.540 - -0.90 08/08/2022 12:15
4 ปตร.คลองสีเสียด3 1.760 1.590 - -0.90 08/08/2022 13:15
5 ปตร.ท่าซุง 2.730 2.440 - -0.90 08/08/2022 13:15
6 ปตร.โครกกรวด 2.030 2.900 - -3.72 08/08/2022 13:15

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม