• ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่โครงการ
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก เปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นชม ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก ขอเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นชมความสวยงามของธรรมชาติด้านบนสันเขื่อน และบริเวณทั่ว ๆ ไป ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ภายใต้มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)