• ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่โครงการ
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผังน้ำ


River Outlet อัตราการไหล : 24.900 ลบ.ม./วินาที ข้อมูลล่าสุด 28/01/2023 03:00 ท้ายเขื่อนส่งน้ำ ระดับน้ำ : 24.614 ม. (รทก.) ข้อมูลล่าสุด 28/01/2023 03:00 Spill way อัตราการไหล Q1 : 0.000 ลบ.ม./วินาที อัตราการไหล Q2 : 0.000 ลบ.ม./วินาที อัตราการไหล Q3 : 0.000 ลบ.ม./วินาที อัตราการไหล Q4 : 0.000 ลบ.ม./วินาที ข้อมูลล่าสุด 28/01/2023 03:00 เขื่อนขุนด่านปราการชล ระดับน้ำ : 95.860 ม. (รทก.) ปริมาณน้ำในเขื่อน : 157.162 ล้าน.ลบ.ม. คิดเป็น % : 70.16% ข้อมูลล่าสุด 28/01/2023 01:00 อัตราการระเหย อัตราการระเหย : 2.680 ล้าน.ลบ.ม. ปริมาณน้ำฝน (15 นาที) : 0.000 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝน (รายวัน) : 0.000 มิลลิเมตร ข้อมูลล่าสุด 28/01/2023 03:00 BUTTERFLY VAVLE อัตราการไหล : 0.130 ลบ.ม./วินาที ข้อมูลล่าสุด 28/01/2023 03:00 Irrigation Outlet อัตราการไหล 1 : 0.060 ลบ.ม./วินาที อัตราการไหล 2 : 2.420 ลบ.ม./วินาที ข้อมูลล่าสุด 28/01/2023 03:00

วันนี้ เมื่อวาน หน่วย
ระดับน้ำในเขื่อน 96.243 96.536 ม. (รทก.)
ปริมาณน้ำในเขื่อน 158.785 160.031 ล้าน.ลบ.ม.
คิดเป็น % 70.89 71.44 เปอร์เซ็นต์
ส่งน้ำเข้าระบบส่งน้ำ ผ่าน Irrigation Outlet 0.164 0.162 ล้าน.ลบ.ม.
ระบายน้ำลงแม่น้ำนครนายก 0.926 0.914 ล้าน.ลบ.ม.
 • ปริมาณน้ำระบายผ่าน River Outlet
 • 0.926 0.914 ล้าน.ลบ.ม.
 • ปริมาณน้ำระบายผ่าน Bottom Outlet
 • 0.000 0.000 ล้าน.ลบ.ม.
 • ปริมาณน้ำระบายผ่าน Service Spillway
 • 0.000 0.000 ล้าน.ลบ.ม.
  ระบายรวม 1.089 1.076 ล้าน.ลบ.ม.
  ระเหยและรั่วซึม 0.000 0.000 ล้าน.ลบ.ม.
  Outflow (ระบายรวม + ระเหยและรั่วซึม) 1.089 1.076 ล้าน.ลบ.ม.
  Inflow 2.323 2.152 ล้าน.ลบ.ม.
  ปริมาณน้ำฝนรายวัน (สถานีเขื่อนขุนด่าน) 0.000 0.000 มิลลิเมตร