• ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่โครงการ
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผังน้ำ


River Outlet อัตราการไหล : 0.000 ลบ.ม./วินาที ข้อมูลล่าสุด 03/10/2022 07:45 ท้ายเขื่อนส่งน้ำ ระดับน้ำ : 24.896 ม. (รทก.) ข้อมูลล่าสุด 03/10/2022 07:45 Spill way อัตราการไหล Q1 : 0.107 ลบ.ม./วินาที อัตราการไหล Q2 : 0.100 ลบ.ม./วินาที อัตราการไหล Q3 : 0.100 ลบ.ม./วินาที อัตราการไหล Q4 : 0.100 ลบ.ม./วินาที ข้อมูลล่าสุด 03/10/2022 07:45 เขื่อนขุนด่านปราการชล ระดับน้ำ : 109.078 ม. (รทก.) ปริมาณน้ำในเขื่อน : 217.803 ล้าน.ลบ.ม. คิดเป็น % : 97.23% ข้อมูลล่าสุด 03/10/2022 02:00 อัตราการระเหย อัตราการระเหย : 0.000 ล้าน.ลบ.ม. ปริมาณน้ำฝน (15 นาที) : 0.000 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝน (รายวัน) : 0.000 มิลลิเมตร ข้อมูลล่าสุด 03/10/2022 07:45 BUTTERFLY VAVLE อัตราการไหล : 0.060 ลบ.ม./วินาที ข้อมูลล่าสุด 03/10/2022 07:45 Irrigation Outlet อัตราการไหล 1 : 0.050 ลบ.ม./วินาที อัตราการไหล 2 : 0.370 ลบ.ม./วินาที ข้อมูลล่าสุด 03/10/2022 07:45

วันนี้ เมื่อวาน หน่วย
ระดับน้ำในเขื่อน - 109.102 ม. (รทก.)
ปริมาณน้ำในเขื่อน 4.197 217.922 ล้าน.ลบ.ม.
คิดเป็น % 1.87 97.29 เปอร์เซ็นต์
ส่งน้ำเข้าระบบส่งน้ำ ผ่าน Irrigation Outlet 0.031 0.030 ล้าน.ลบ.ม.
ระบายน้ำลงแม่น้ำนครนายก 0.035 0.035 ล้าน.ลบ.ม.
 • ปริมาณน้ำระบายผ่าน River Outlet
 • 0.000 0.000 ล้าน.ลบ.ม.
 • ปริมาณน้ำระบายผ่าน Bottom Outlet
 • 0.000 0.000 ล้าน.ลบ.ม.
 • ปริมาณน้ำระบายผ่าน Service Spillway
 • 0.035 0.035 ล้าน.ลบ.ม.
  ระบายรวม 0.066 0.065 ล้าน.ลบ.ม.
  ระเหยและรั่วซึม 0.005 0.000 ล้าน.ลบ.ม.
  Outflow (ระบายรวม + ระเหยและรั่วซึม) 0.071 0.065 ล้าน.ลบ.ม.
  Inflow 213.791 0.065 ล้าน.ลบ.ม.
  ปริมาณน้ำฝนรายวัน (สถานีเขื่อนขุนด่าน) 0.200 0.400 มิลลิเมตร