• ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่โครงการ
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถานการณ์น้ำประจำวัน


สถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ณ 28 พฤษภาคม 2565

สถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ณ 27 พฤษภาคม 2565
สถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ณ 26 พฤษภาคม 2565
สถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ณ 25 พฤษภาคม 2565
สถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ณ 23 พฤษภาคม 2565
สถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ณ 20 พฤษภาคม 2565
สถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ณ 19 พฤษภาคม 2565
สถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ณ 18 พฤษภาคม 2565
สถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ณ 9 พฤษภาคม 2565
สถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ณ 6 พฤษภาคม 2565
สถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ณ 5 พฤษภาคม 2565
สถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ณ 3 พฤษภาคม 2565
สถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ณ 2 พฤษภาคม 2565
สถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ณ 30 เมษายน 2565
สถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ณ 29 เมษายน 2565