• ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่โครงการ
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถานการณ์น้ำประจำวัน


สถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ณ 27 มกราคม 2566

สถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ณ 26 มกราคม 2566
สถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ณ 25 มกราคม 2566
สถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ณ 24 มกราคม 2566
สถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ณ 23 มกราคม 2566
สถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ณ 21 มกราคม 2566
สถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ณ 20 มกราคม 2566
สถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ณ 18 มกราคม 2566
สถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ณ 17 มกราคม 2566
สถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ณ 16 มกราคม 2566
สถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ณ 14 มกราคม 2566
สถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ณ 13 มกราคม 2566
สถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ณ 12 มกราคม 2566
สถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ณ 11 มกราคม 2566
สถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ณ 10 มกราคม 2566