• ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่โครงการ
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


เขื่อนขุนด่านปราการชล เปิดระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้น Spillway ในวันที่ 22-24 ตุลาคม 2564

เขื่อนขุนด่านปราการชล เปิดระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้น Spillway ในวันที่ 22-24 ตุลาคม 2564 ช่วงเวลา 13.00-15.00 น.