• ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่โครงการ
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาการเปิด Spillway วันที่ 4-5 ธันวาคม 2564

??ประกาศ?? เปลี่ยนแปลงเวลาการเปิด Spillway ??

?? เขื่อนขุนด่านปราการชล เปิดระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้น Spillway
ในวันที่ 4-5 ธันวาคม 2564 ??

โดยการเปิด Spillway จะแบ่งเป็นวันละ 2 รอบ
?? รอบเช้า 9.00-11.00 น. ??
?? รอบบ่าย 14.30-17.30 น. พร้อมการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ ??