• ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่โครงการ
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กิจกรรม


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ให้สัมภาษณ์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนสถานีโทรทัศน์ Thai PBS สถานการณ์น้ำฯ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ผ่าน VDO CONFERENCE ในประเด็น “สถานการณ์น้ำในเขื่อนขุนด่านปราการชลและแผนการรับมือน้ำในเดือนกันยายน”

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายเจษฎา บุญสุยา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล สำนักชลประทานที่ 9 ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ผ่าน VDO CONFERENCE

ในประเด็น “สถานการณ์น้ำในเขื่อนขุนด่านปราการชล และแผนการรับมือน้ำในเดือนกันยายน” โดยได้เผยแพร่ เรื่องสถานการณ์น้ำในเขื่อน ณ ปัจจุบัน ซึ่งมีปริมาณน้ำ 166.11 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 74.16 เปอร์เซ็นต์ ของความจุเขื่อน พร้อมทั้งตอบคำถามเรื่องการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำนครนายกว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ และยืนยันไม่มีผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่ท้ายเขื่อน อีกทั้งยังให้ความมั่นใจกรณีที่มีฝนตกปริมาณมากในเดือนกันยายน ตัวเขื่อนยังสามารถรองรับน้ำได้และมีการวางแผนระบายน้ำโดยมีการติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดจากระบบโทรมาตร รวมถึงมีการวางแผนแจ้งเตือนภัยประชาชนพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ อีกด้วย