• ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่โครงการ
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กิจกรรม


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำและเตรียมการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ปี 2564

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายเจษฎา บุญสุยา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล สำนักงานชลประทานทึ่ 9 ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำและเตรียมการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ปี 2564

พร้อมให้การบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในปัจจุบันและแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดนครนายก รวมถึงการใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์ติดตามสถานการณ์น้ำและควบคุมระบบชลประทานท้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล (SCADA) โดยมี นายอำพล  อังคภากรณ์กุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย และ นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย พร้อมกันนี้ได้ตอบข้อซักถามจากผู้ว่าราชการจังหวัดและปฏิบัติตามข้อสั่งการต่อไป ณ อาคารควบคุมการบริหารจัดการน้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล