• ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่โครงการ
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


เปิดการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้น (Spillway) 5 ธันวาคม 2563

ประกาศ
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

เขื่อนขุนด่านปราการชล เปิดการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้น (Spillway) เวลาประมาณ 16.00 น. - 18.00 น.