• ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่โครงการ
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


แผนผังเส้นทางจราจรและที่จอดรถ บริเวณเขื่อนขุนด่านปราการชล ในวันที่ 4-5 ธันวาคม 2564

มีการจัดเส้นทางการจราจรใหม่ และเพิ่มจุดคัดกรองเพิ่มขึ้นรวม 4 จุด เพื่อรองรับและบรรเทาปัญหาเรื่องการจราจรในวันดังกล่าว อีกทั้งเพิ่มลานจอดรถสำรอง พร้อมรถรับ-ส่งฟรี จากลานจอดถึงบนสันเขื่อนและเข้าในพื้นที่บริเวณจัดงาน