• ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่โครงการ
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอปิดการเที่ยวชมเขื่อนขุนด่านปราการชล ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ

เขื่อนขุนด่านปราการชล ขอปิดการเที่ยวชมเขื่อนขุนด่านปราการชล และงดการให้บริการทุกพื้นที่ กิจกรรมนันทนาการทุกประเภท เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เป็นต้นไป