• ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่โครงการ
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กิจกรรม


ตั้งจุดให้บริการประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตั้งจุดให้บริการประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ภายใต้โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2563” ณ บริเวณเขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

วันนี้ (30 ธันวาคม 2562) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครนายก ตั้งจุดให้บริการประชาชน ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2563 ตามโครงการ “ส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2563” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยในจุดบริการประชาชนจะมี น้ำดื่ม ขนม กาแฟ ลูกอม ไว้ให้บริการฟรี มีผู้มาใช้บริการจำนวน 128 ราย ณ บริเวณเขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก